Holistisk regressionsterapi

Holistisk Regressionsterapi är en terapi som tittar på helhet och  går både bakåt och framåt i tiden för att skapa medvetenhet, acceptans och vilja att förbättra livet här och nu.

Vandrande eller regression är en resa inom sig själv. Terapeuten hjälper till att genomföra resan och genom detta får många människor svar på deras frågor: Varför mitt förhållande mönster upprepas? Varför är jag svartsjuk? Varför är jag rädd för någonting? Varför har jag just den typen av sjukdom? Varför misslyckas jag med min karriär? Resan ger möjligheter att undersöka alla möjliga problem. Hur påverkar din smärtsamma erfarenhet från barndomen ditt liv just nu, olika kroppsliga symtom, spända relationer eller titta in i framtiden och hitta just det jobbet som inspirerar dig.

Hur ser en resa ut? Holistisk terapi respekterar individens helhet och under regressionens förlopp läggs fokus på tankar, känslor och den fysiska kroppen. Men andra viktiga delar är människors själ och anden. Under resan lättar man på känslor, kroppen och hittar samband mellan upplevd händelse under sin personliga utveckling.

image

Till största del under sessionen ligger klienten på soffan med ögonen stängda och går igenom en resa i sin inre värld med guidning av terapeuten. Successivt når man en skönt avkopplande premediativt viloläge. Regression sker genom förändrat medvetandetillstånd eller att klientens hjärna domineras på grund av djup avkoppling alfa-vågor och att klienten uppfattar sig själv, sin kropp och inre världsro annorlunda. Detta sätt är lättare ingång till sitt omedvetna vilket gör att man lättare hittar, förstår och kan ändra sina vanliga rutiner. Klienten kan förändra sitt medvetande tillstånd genom den händelse som hon kommer ihåg. Att man kan duka upp händelser som har gjort mycket ont där djupt gömda upplevelser i sitt undermedvetande vilka är bortglömda men ändå påverkar nuvarande livet.

Bas principen är att problem med kroppssymptom försvinner när man går tillbaka till den händelse eller tillfälle där problemet började visa sig. Under resan pågår en sorts storstädning där klienten kan medvetet släppa sina gamla känslor, minnen och tron. I detta sammanhang frisätts en mängd energi som vi har använt omedvetet för att behålla obehagliga känslor. Men också för att dölja en del av sig själv och vad kan man sikta till liv och handlingar.

Det är viktigt att göra skillnad mellan patient och klient. Patienten förväntar sig att terapeuten fixar till henne eller honom, medan klient ges stöd till självhjälp. Holistisk regressionsterapi vägleder klienten till eget ansvar, utveckling och ett starkare jag.

Det rekommenderas 4 sessioner under en 2 veckors period.

Scroll to Top